پروژه های ما

EitaaPoll | ایتاپل

با استفاده از ایتاپل می‌توانید نظرسنجی ایجاد کنید و لینک آن را در شبکه های مجازی منتشر کنید و یا آن را برای دوستان خود ارسال کنید تا در نظرسنجی شما شرکت کنند.
برای ایجاد و شرکت در نظرسنجی نیازی به ثبت‌نام نیست.

EitaaBot | ایتابات

ایتابات یک ربات تلگرامی است که با آن می‌توانید محتوا های خود را ( مانند : فایل، تصویر، ویدیو و... ) از تلگرام به ایتا انتقال دهید.
با استفاده از قابلیت ارسال خودکار در ایتابات هر پستی که در کانال تلگرام خود قرار می دهید به صورت خودکار به کانال ایتای شما ارسال می‌شود.

BaleBot | بله بات

بله بات یک ربات انتقال محتوا است که با آن می‌توانید محتوا های خود را ( مانند : فایل، تصویر، ویدیو و... ) را بین پیامرسان تلگرام و بله منتقل کنید ( هم از بله به تلگرام و هم از تلگرام به بله).
با استفاده از قابلیت ارسال خودکار در بله بات هر پستی که در کانال تلگرام خود قرار می‌دهید به صورت خودکار به کانال بله‌ی شما ارسال می‌شود.

GapBot | گپ بات

گپ بات یک ربات انتقال محتوا است که با آن می‌توانید محتوا های خود را ( مانند : فایل، تصویر، ویدیو و... ) را بین پیامرسان تلگرام و گپ منتقل کنید ( هم از گپ به تلگرام و هم از تلگرام به گپ).
با استفاده از قابلیت ارسال خودکار در گپ بات هر پستی که در کانال تلگرام خود قرار می‌دهید به صورت خودکار به کانال گپ شما ارسال می‌شود.

ذکر شمار و دستیار ختم

اگر می‌خواهید ختم قرآن و ذکر های مختلف را به صورت آنلاین برگزار کنید ذکر شمار و دستیار ختم به شما کمک می‌کند.
کافی است ذکر شمار خود را در سایت ایجاد کنید و آن را در شبکه های مجازی و یا دوستان خود به اشتراک بگذارید تا کاربران در کار خیر شما شرکت کنند.